TEADUSLIKUD TÕENDID

Siit saab lugeda teaduslike uurimistööde tulemusi teraapiate tõhususe kohta.

See leht täieneb pidevalt ja uut informatsiooni lisandub vastavalt sellele, kuidas teaduslikud artiklid meile kättesaadavaks muutuvad. Kui Sul on huvi mingi konkreetse teema vastu, siis kirjuta meile.


GUA SHA TERAAPIA

Teadustööde tulemused kinnitavad, et gua sha on tõhus mitmesuguste valude ja krooniliste terviseprobleemide korral, nagu näiteks krooniline kaela- ja seljavalu. Teraapia eemaldab lihaspinged, leevendab valu ning parandab tugi- ja liikumissüsteemi liikuvust. Loe teraapia kohta lisa siit.

Teadustööde kokkuvõtted

Braun jt (2011) randomiseeritud kahe paralleelrühmadega kontrollitud kliiniline uuring tehti eesmärgiga hinnata gua sha teraapia efektiivsust kroonilise kaelavalu leevendamisel. Uuringus osales 48 kroonilise kaelavaluga ambulatoorset patsienti, kes jagati kahte gruppi. Uuringugrupi moodustasid patsiendid, kellele tehti gua sha teraapiat ühel teraapiaseansil. Kontrollgrupi patsiente raviti samal ajal üks kord lokaalse soojenduskotiga. Mõlema grupi patsiente jälgiti 7 päeva jooksul. Ravitulemuste hindamiseks kasutati kokku nelja mõõdikut.

Uuringu tulemustest selgub, et gua sha grupi patsientidel vähenes kaelavalu oluliselt võrreldes soojusteraapiat saavate patsientide grupiga. Oluline erinevus ravi tulemustes ilmnes ka teistes mõõdetud näitajates (valu kaela liigutamisel, kaelavalu mõju igapäevaelu toimingutele ning tervisega seotud elukvaliteet). Uurimistöö tulemustele tuginedes väidavad autorid, et gua sha on tõhus meetod vähendamaks valu ja parandamaks funktsionaalset võimekust kroonilise kaelavaluga patsientidel. Kuna autorid uurisid ainult gua sha lühiajalist efekti, siis soovitavad nad edaspidistes uurimistöödes teha kindlaks teraapia tõhusus ka pikemas perspektiivis.

Täistekst siin: Braun, M., Schwickert, M., Nielsen, A., Brunnhuber, S., Dobos, G., Musial, F., Lüdtke, R., Michalsen, A. (2011). Effectiveness of traditional Chinese “gua sha” therapy in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial. Pain Medicine, 12(3): 362–369.


Lauche jt (2012) randomiseeritud kontrollitud pilootuuring tehti eesmärgiga hinnata gua sha teraapia mõju valu intensiivsusele ja surumisel tekkivale valulävele (pressure pain thresholds) mittespetsiifilise kroonilise kaela- ja alaseljavaluga patsientidel. Uuringus osales 40 patsienti, kes kõigepealt jagati kahte gruppi vastavalt valu asukohale, ning need kaks gruppi jagati omakorda uuringu- ja kontrollgrupiks. Uuringugrupi moodustasid kaelavalu või alaseljavaluga patsiendid, kellele pärast algandmete fikseerimist tehti gua sha teraapiat ühel korral. Kontrollgrupi patsientidel mõõdeti algandmed ning nad jäeti ootejärjekorda (neid ei ravitud uuringu ajal). Mõlema grupi patsientide näitajad mõõdeti seitsmendal päeval pärast algandmete fikseerimist.

Uuringu tulemustest selgub, et nii kaelavalu kui ka alaseljavalu vähenesid ning üldine tervislik seisund paranes olulisel määral uuringugrupi patsientidel võrreldes kontrollgrupi patsientidega. Kontrollgrupiga võrreldes tõusis kaelavaluga patsientidel ka surumisel tekkiv valulävi, kuid seda ei juhtunud alaseljavaluga patsientidel. Kuna tegu oli pilootuuringuga, siis tõdevad autorid, et gua sha võib olla tõhus meetod mittespetsiifilise kroonilise kaela- ja alaseljavaluga patsientide ravis ning soovitavad läbi viia täiendavaid uuringuid.

Täistekst siin: Lauche, R., Wübbeling, K., Lüdtke, R., Cramer, H., Choi, K.E., Rampp, T., Michalsen, A., Langhorst, J., Dobos, G.J. (2012). Randomized controlled pilot study: pain intensity and pressure pain thresholds in patients with neck and low back pain before and after traditional East Asian “gua sha” therapy. The American Journal of Chinese Medicine, 40(5): 905–517.KVANTTERAAPIA ja LASERTERAAPIA

Mõlemad teraapiad on tõhusad mitmesuguste terviseprobleemide korral, nad stimuleerivad vereringet ja parandavad kudede hapnikuga varustatust, ergutavad närvifunktsioone, lõõgastavad lihaseid ning vähendavad valu ja põletikku. Loe lisa siit.

Teadustööde kokkuvõtted

Ghow jt (2006) randomiseeritud kahe paralleelrühmadega topeltpime platseebokontrollitud uuring tehti eesmärgiga hinnata madal-sagedusliku laserteraapia (low-level laser therapy – LLLT) efektiivsust kroonilise kaelavalu leevendamisel. Uuringus osales 90 kroonilise kaelavaluga patsienti, kes jagati kahte gruppi. Uuringugrupi patsiendid said 14 raviseanssi 7 nädala jooksul. Kontrollgrupi patsiendid said täpselt sama palju teeseldud seansse sama aja jooksul. Uuringus kasutati 300 mW ja 830 nm pidevlaserit ning raviti tundlikke piirkondi kaelal. Ravi tulemusi võrreldi patsientide algtasemega, mis tehti kindlaks enne ravi alustamist. Ravitulemuste hindamiseks kasutati kokku kuut mõõdikut ning tulemusi hinnati 7 ja 12 nädalat alates algtaseme mõõtmisest.

Uuringu tulemustest selgub, et uuringugrupi patsientidel vähenes kaelavalu oluliselt võrreldes kontrollgrupi patsientidega. 10-astmelisel VAS-skaalal vähenes uuringugrupi patsientidel keskmine näitaja 2,7 pügala võrra, samal ajal, kui kontrollgrupi patsientidel pahenes valu 0,3 pügala võrra. Uurimistöö tulemustele tuginedes väidavad autorid, et madal-sagedusliku laserteraapia, mis on tehtud 300 mW ja 830 nm pidevlaseriga, on tõhus ja omab valuvaigistavat efekti kroonilise kaelavaluga patsientidel vähemalt kolme kuu kestel.

Täistekst siin: Chow, R.T., Heller, G.Z., Barnsley, L. (2006). The effect of 300 mW, 830 nm laser on chronic neck pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain, 124, 201–210.