TEENUSED ja TERAAPIAD

Tasakaal → tervis → heaolu

TaTe väärtustab loomulikku tervenemist ja kasutab teraapiaid, mis toetavad inimese isetervenemise võimet.

Idamaade meditsiin on aastatuhandete jooksul kinnitatud tõendite kogum tervise olemusest, selle hoidmisest ja taastamisest. Idamaade meditsiini praktika toetub peamiselt traditsioonilise hiina meditsiini (THM) teooriatele:

yin-yang teooria, viie elemendi teooria, zang-fu organite teooria, energiakanalite teooria, teooria haiguste põhjustest, uurimismeetodite teooria ning sündroomide tuvastamise teooria. Idamaade meditsiini eesmärk on tasakaalu saavutamine inimese sees ning inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahel. Väga oluline on haiguse põhjuse väljaselgitamine ja selle kõrvaldamine, kuna ilma selleta ei saa toimuda tervenemist.

THM vaatleb inimest tervikliku energiaväljana ehk keerulise energiakanalite süsteemina, ning tervis tähendab yin-yang tasakaalu, mille tagab qi vaba voolamine energiakanalite süsteemis.

Kui qi vaba voolamine on mingil põhjusel häiritud, häirub ka yin-yang tasakaal ning tulemuseks on haigus. Qi voolamist energiakanalite süsteemis saab mõjutada energiakanalitel paiknevate bioaktiivsete punktide kaudu; neid punkte kas masseeritakse, punkteeritakse või soojendatakse. See, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele, seepärast sõltub teraapiate valik iga kliendi eripärast, probleemist ja seisundist. Kõigi teraapiate eesmärk on qi vaba voolamise soodustamine ning yin-yang tasakaalu taastamine. Kui qi voolab vabalt ning yin ja yang on tasakaalus, siis on ka isetervenemise võime hea.

TaTe kasutab terviklikku lähenemist terviseprobleemide lahendamisel.

Otsime probleemi tekkepõhjust ja püüame selle eemaldada, samal ajal leevendame vaevusi. Teenuste osutamisel lähtub TaTe iga kliendi ainukordsetest vajadustest, aitab ja toetab klienti tervise eesmärkide saavutamisel. TaTe teenused on mõeldud eeskätt pikaajalise terviseprobleemiga inimestele, kes on valmis oma probleemiga tegelema traditsioonilise Hiina meditsiini põhimõtetest lähtuvalt.

TEENUSED

Esmane terapeudi visiit
Korduv terapeudi visiit
Tervisealane nõustamine
Gua sha teraapia
Kvantteraapia

Esmase visiidi käigus toimub seisundi hindamine, probleemide, vajaduste ja eesmärkide kindlaksmääramine ja analüüs ning terviseprobleemi põhjuste väljaselgitamine. Seejärel lepitakse kokku tegevuskava ja koostatakse teraapiaplaan. Esmase visiidi käigus kasutatakse teraapiaid, mis kõige tõhusamalt toovad leevendust peamisele vaevusele. Esmase visiidi pikkus on keskmiselt 1,5 tundi hinnaga 30 eurot. Registreeru vastuvõtule

Korduva visiidi käigus tegutsetakse vastavalt teraapiaplaanile. Terviseprobleeme lahendatakse kompleksselt eri teraapiad omavahel kombineerides. Üks teraapiaseanss võib näiteks sisaldada kombinatsiooni tui na massaažist ja gua sha teraapiast või refleksoteraapiast ja laser akupunktuurist. Teraapiaseansside arv sõltub kliendi vajadustest ja eesmärkidest ning see võib varieeruda ühest kümneni. Olulisel kohal on teraapia tõhususe hindamine pärast igat visiiti ning tegevuskava korrigeerimine kui see osutub vajalikuks. Kui selgub, et klient vajab teenust, mida terapeut ei osuta, suunab ta kliendi mõne oma koostööpartneri juurde. Korduva visiidi pikkus on 1 tund ja hind 26 eurot.

Tervisealane nõustamine lähtub kliendi unikaalsetest vajadustest ning sisaldab eluviisi ja toitumisalaseid soovitusi. Tervisealase nõustamise kestus varieerub poolest tunnist ühe tunnini ning ühe tunni hind on 22 eurot. Registreeru vastuvõtule

Gua sha teraapia on teenus, milles sisaldub: 1) terapeudi poolt tehtud teraapia vastavalt kliendi vajadusele, 2) õpetus ja kirjalik juhend koju kaasa, kuidas igapäevaselt  gua sha abil oma tervise eest hoolitseda, 3) vesipühvli sarvest valmistatud gua sha kaabits. Teraapia kestus on 1 tund ja hind 28 eurot. Registreeru vastuvõtule

Kvantteraapia on teenus, mida osutame ainult kuuridena. Teraapiakuuri pikkus ja seansside sagedus sõltub kliendi terviseprobleemist. Üks teraapiakuur sisaldab keskmiselt 10 seanssi (5–15), mis toimuvad kas iga päev või ülepäeviti. Üks teraapiaseanss kestab keskmiselt 52 minutit (40–65), mille sisse kuulub ettevalmistus, otsene teraapia ja puhkus pärast teraapiat. Teraapiakuurile eelneb alati tasuta konsultatsioon, mille käigus selgub, kas teraapia on näidustatud, kuidas see hakkab toimuma ning mis see maksab. Teraapiakuuri maksumus kujuneb vastastikusel kokkuleppel. Registreeru tasuta konsultatsioonile

TERAAPIAD

Tui na massaaž
Akupressuur
Laser akupunktuur
Kvantteraapia
Kuputeraapia
Moksateraapia
Gua sha teraapia
Refleksoteraapia
Energeetiline massaaž
Tervisevõimlemine (qi gong)