KVANTTERAAPIA – KKK

Kuna inimeste huvi kvantteraapia vastu on väga suur ja küsimused hakkavad korduma, siis alustame siin rubriiki “korduma kippuvad küsimused”. Küsimused ja vastused lisanduvad järk järgult.

Kui Sul on küsimus, siis kirjuta meile.

Mis on kvantteraapia?

Kvantteraapia (quantum therapy) on kvantmeditsiini (quantum medicine) valdkonda kuuluv teraapia, mis kasutab haiguste ravimiseks ja ennetamiseks ning haigusjärgseks taastumiseks mitmeid biostimuleerivaid elektromagnetilisi komponente samaaegselt. Lisaks madalsageduslikule laservalgusele kasutatakse infrapunast valgust, nähtavat valgust ja staatilist magnetvälja. Kvantteraapiat tehakse spetsiaalselt selle jaoks loodud seadmetega, milles eri tüüpi ja erineva lainepikkusega pulseerivad madalsageduslikud elektromagnetlained ja magnetväljad on ühendatud viisil, mis tekitab sünergilise tervendava efekti. Termin ’kvantteraapia’ rõhutab kvandi olulisust terapeutilise efekti saavutamisel, mis tähendab, et kvantteraapia seade genereerib üliväikestes doosides madalatel sagedustel pulseerivaid elektromagnetlained, mis on täiesti ohutud.

Kvantteraapia baseerub informatsioonil elusorganismide energiaväljadest (hõlmates ka hiina meditsiini energiakanalite teooria) ning uusimate teadusuuringute tulemustel kvantfüüsika vallas, tänu millele on meie käsutuses väga efektiivne tehnoloogia. Kvantteraapia on mitteinvasiivne (seadet ei viida keha kudedesse), mittefarmakoloogiline (ilma ravimiteta), valutu ja ohutu ning sellel ei ole kõrvaltoimeid.

Kvantteraapiaga lähedaselt seotud mõisted on kvantmeditsiin (quantum medicine), kvantron resonants süsteem (Quantron Resonance System (QRS)), biostimulatsioon (biostimulation). Loe lisa siit.

Mille poolest erineb kvantteraapia madal-sageduslikust laserteraapiast?

Erinevus seisneb selles, et madal-sageduslik laserteraapia kasutab tervendamiseks ainult laservalgust, kvantteraapias kasutatakse aga mitmeid biostimuleerivaid elektromagnetilisi komponente samaaegselt. Kvantteraapias on lisaks laservalgusele kasutusel ka infrapunane valgus, punane nähtav valgus ja staatiline magnetväli. Seega siis, erinevalt laserteraapiast on kvantteraapias unikaalsel moel ühendatud eri tüüpi ja erineva lainepikkusega pulseerivad madal-sageduslikud elektromagnetlained ja magnetväljad, mis tekitavad sünergilise tervendava efekti. Teadusuuringud on tõestanud, et mitme erineva elektromagnetilise komponendi koostoime on oluliselt tõhusam kui nende komponentide kasutamine üksikult ja eraldi. Tänu sellele sünergilisele tervendavale efektile on kvantteraapia tõhusam kui madal-sageduslik laserteraapia, mis kasutab vaid üht tüüpi elektromagnetlaineid ehk koherentset laservalgust ühel kindlal lainepikkusel. See on ka põhjus, miks RIKTA seadmetega tehtud kvantteraapia terapeutiline aken on oluliselt laiem kui madal-sageduslikul laserteraapial. Võib öelda, et kvantteraapia on madal-sagedusliku laserteraapia edasiarendus: madal-sageduslik laserteraapia on ühe lainepikkusega ühekiireline, kvantteraapia on mitme lainepikkusega mitmekiireline.

Kes veel pakub Eestis kvantteraapiat lisaks TaTe-le?

Meile teadaolevalt ei paku praegu kvantteraapiat Eestis mitte keegi peale TaTe. Kunagi tegutses üks ettevõtja FIE-na, kes kasutas samuti Rikta aparaati, kuid see ettevõte on suletud alates augustist 2015. Internetiotsingutes tulevad esile mõned kvantpuudutuse tegijad, kes nimetavad kvantpuudutust (quantum touch) kvantteraapiaks. Need on siiski kaks väga erinevat asja. Kui tead kedagi, kes tegeleb kvantteraapiaga, siis oleme tänulikud, kui annad sellest ka meile teada.

Küll aga on Eesti turul palju ettevõtteid, kes pakuvad erinevaid aparaatse füsioteraapia protseduure nagu näiteks madal-sageduslik laserteraapia, magnetravi, TENS jne. Riiklikus tervishoiusüsteemis on kõik aparaatse füsioteraapia protseduurid tasulised ja nende saamiseks on vaja arsti saatekirja. TaTe pakub samuti kvantteraapiat tasulise teenusena, kuid teraapiasse tulekuks ei ole vaja arsti saatekirja.

Kes teeb TaTe-s kvantteraapiat ja milline on tema pädevus?

Kvantteraapiat teeb Ilme Aro. Ilmel on meditsiiniline kõrgharidus ja magistrikraad terviseteadustes, ning ta on läbinud madal-sagedusliku laserteraapia kursuse rahvusvahelises Laser Kolledžis. Koolituse läbimist tõestav tunnistus on nähtav siin.  Lisaks on Ilme saanud põhjaliku ettevalmistuse töötamiseks RIKTA® kvantteraapia seadmete ja Kvantmeditsiini Assotsiatsiooni teraapiaprotokollidega. Praktilised kogemused koos positiivsete tulemustega on tal alates novembrist 2016.

Meile teadaolevalt ei ole Eestis ühtegi teist laserterapeuti, kes oleks läbinud laserteraapia koolituse. Põhjus on ilmselt selles, et Eestis laserteraapiat ei õpetata. Laserteraapia on oma olemuselt aparaatne füsioteraapia, kuid füsioterapeutide õppekavades seda teemat ei käsitleta. Kui tead kedagi, kes on saanud laserterapeudi koolituse või tegeleb laserterapeutide koolitamisega, siis oleme tänulikud, kui annad sellest ka meile teada.